Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens van klanten.

Brink Garage verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten.
Brink Garage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Bijhouden van uw autohistorie
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodiging voor de APK

Voor bovengenoemde doelstellingen kan de Brink Garage de volgende persoonsgegevens
van u vragen:

- Voorletter(s)
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- Geslacht
- Autogegevens

Bewaren van de persoonsgegevens.

Brink Garage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Zolang u klant bent bij Brink Garage, worden uw gegevens bewaard ten behoeve van de
autohistorie en daarna alleen in de financiële administratie, voor een periode van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Brink Garage deelt uw gegevens niet, enkel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
werkzaamheden aan uw auto, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage, correctie, verzet en verwijdering.

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in te zien. Indien deze onjuistheden bevatten,
kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Indien u niet meer door ons benaderd wilt worden, laat ons dit weten.

Brink Garage
Brinkstraat 82
1097 VP Amsterdam
Tel. 020-6931747

Versie 1.0, 05-2018